top of page

SLUŽBY

 • posouzení pozemku z hlediska možnosti vybudování vodního zdroje podzemní vody - vrtané studny

 • konzultace a nalezení řešení u vyschlé studny či při nedostatečné jakosti vody ve studni

 • zpracování hydrogeologického posouzení pozemku pro stavbu nového vodního zdroje 

 • zpracování projektu, dozorování realizace a vyhodnocení kvality funkčnosti průzkumného hydrogeologického vrtu pro studnu

 • technické revize špatně fungujících vrtaných studen - zanášení, pískování

 • posouzení pozemku z hlediska možné kontaminace horninového prostředí 

 • zpracování projektu průzkumu kontaminace horninového prostředí, řízení provedení průzkumu a jeho vyhodnocení

 • zpracování projektů sanace horninového prostředí, řízení  sanace a vyhodnocení

 • odborný dozor (supervize) nad prováděním sanačních geologických prací

 • provedení výběrového řízení na dodavatele vrtných prací a odborný dozor nad prováděním vrtných prací

D5A83DF7-3994-44F4-B5E8-E1FF3F4E3FF4.hei
7437336A-B6E3-4B94-AF9C-A4B0CD5A69F2.hei
23845A04-437F-4FBF-B689-8F67C38F5C9F.hei

CENÍK

 • cena jednorázové odborné geologické konzultace (např. návštěva pozemku s posouzením problematické studny či vyhodnocení možností vybudování nového vodního zdroje apod. ) je 1.500 Kč/hod. plus cestovné (7 Kč/km)

 • cena hodiny práce na zpracování projektů a posudků a jejich projednání se státními úřady je 450 Kč/hod. plus cestovné, pro každou zakázku připravuji cenovou nabídku, která není bez konzultace s klientem překročena

 • u rozsáhlých projektů s účastí více odborníků je pro zakázku zpracován podrobný projekt prací s detailním rozpočtem, realizace prací je pak ošetřena smlouvou o dílo

 

V případě zájmu o mé služby mne prosím kontaktujte telefonicky či emailem v zápatí této stránky.

bottom of page