top of page

O mně

Ve své přírodovědecké praxi vycházím z více než dvou desetiletí práce v oboru sanační geologie. Podílela jsem se na klíčových projektech odstraňování kontaminace horninového prostředí a podzemní vody v České republice způsobených pobytem sovětských vojsk a komunistickým průmyslem. V současnosti jsem na volné noze a zabývám se řešením kontaminace lokalit, kde předchozí sanační zásahy nedosáhly tzv. sanačních limitů. 

 

V oboru hydrogeologie jsem se zabývala a zabývám problematikou snižování jímací kapacity vodárenských vrtů pro hromadné zásobování obyvatelstva a její regenerace, vyhledáváním nových zdrojů pro individuální zásobování kvůli vysychání stávajících studen, problematikou nefunkčních a špatně zhotovených vrtaných studen a problematikou ochrany a zlepšování kvality podzemní vody v jímacích objektech.  

Součástí mnou řešených sanačních projektů byla implementace nových technologií a intenzivní výzkumná a vývojová činnost. Hlavním zaměřením byl výzkum a vývoj biotechnologických sanačních metod, aplikace biotechnologických sanačních metod in-situ, průzkum a hodnocení kontaminace horninového prostředí klasickými i inovativními metodami. Jsem držitelkou osvědčení MŽP  projektovat, provádět a vyhodnocovat gelogické práce v oboru sanační geologie, v oboru hydrogeologie spolupracuji s kolegy, kteří jsou držiteli oprávnění pro hydrogeologické práce. Podrobněji o řešených projektech a publikační činnosti níže. Celkový finanční objem projektů, na jejichž realizaci jsem se podílela, je více než 850 mil. Kč., jsem autorkou či spoluautorkou zhruba stovky příspěvků na národních a mezinárodních oborových konferencích, dvou patentů a třinácti impaktovaných publikací.

Při řešení projektů nevycházím, jen ze znalostí svých, ale spolupracuji s dalšími kolegy a specialisty v oboru. Pro řešení složitějších projektů vytvářím s kolegy tým nezávislých specialistů a jsme schopni nalézt a uskutečnit kvalifikovaná a funkční řešení.

IMG_9443.jpg
2008_Hradcany_Battelle.png

Publikace v impaktovaných vědeckých  časopisech (H-index 8, 2019)

Occurrence of perchloroethylene in surface water and fish in a river ecosystem affected by groundwater contamination

By:Zdena Wittlingerová, Jiřina Macháčková, Anna Petruželková and Magdalena Zimová

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH (2015) Environ Sci Pollut ResDOI 10.1007/s11356-015-5806-7

Stratification of chlorinated ethenes natural attenuation in an alluvial aquifer assessedby hydrochemical and biomolecular tools

By: Jan Němeček, Iva Dolinová, Jiřina Macháčková, et.al.

CHEMOSPHERE (2017), doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.06.100.

Microbial degradation of chloroethenes: a review

By: Iva Sakmaryova, Martina Štrojsová, Miroslav Cernik, Jan Nemecek, Jirina Machackova, Alena Ševců

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH  (2017) 24(Pt 7), DOI:​10.1007/s11356-017-8867-y

Using tree core samples to monitor natural attenuation and plume distribution after a PCE spill

By: Larsen, Morten; Burken, Joel; Machackova, Jirina; et al.

ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY  Volume: 42   Issue: 5   Pages: 1711-1717   Published: MAR 1 2008

Enhancement of the microbial community biomass and diversity during air sparging bioremediation of a soil highly contaminated with kerosene and BTEX

By: Kabelitz, Nadja; Machackova, Jirina; Imfeld, Gwenael; et al.

APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY  Volume: 82   Issue: 3   Pages: 565-577   Published: MAR 2009

Dual Carbon-Chlorine Stable Isotope Investigation of Sources and Fate of Chlorinated Ethenes in Contaminated Groundwater

By: Wiegert, Charline; Aeppli, Christoph; Knowles, Tim; et al.

ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY  Volume: 46   Issue: 20   Pages: 10918-10925   Published: OCT 16 2012

Comparison of two methods for assessment of in situ jet-fuel remediation efficiency

By: Machackova, Jirina; Wittlingerova, Zdena; Vlk, Kvetoslav; et al.

WATER AIR AND SOIL POLLUTION  Volume: 187   Issue: 1-4   Pages: 181-194   Published: JAN 2008

Carbon and Chlorine Isotope Fractionation During Microbial Degradation of Tetra- and Trichloroethene

By: Wiegert, Charline; Mandalakis, Manolis; Knowles, Tim; et al.

ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY  Volume: 47   Issue: 12   Pages: 6449-6456   Published: JUN 18 2013

Pollutant plume delineation from tree core sampling using standardized ranks

By: Wahyudi, Agung; Bogaert, Patrick; Trapp, Stefan; et al.

ENVIRONMENTAL POLLUTION  Volume: 162   Pages: 120-128   Published: MAR 2012

Capacity of the bioremediation technology for clean-up of soil and groundwater contaminated with petroleum hydrocarbons

By: Masak, J; Machackova, J; Siglova, M; et al.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING  Volume: 38   Issue: 10   Pages: 2447-2452   Published: 2003

One-year measurements of chloroethenes in tree cores and groundwater at the SAP Mimon Site, Northern Bohemia

By: Wittlingerova, Z.; Machackova, J.; Petruzelkova, A.; et al.

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH  Volume: 20   Issue: 2   Pages: 834-847   Published: FEB 2013

Major factors affecting in situ biodegradation rates of jet-fuel during large-scale biosparging project in sedimentary bedrock

By: Machackova, Jirina; Wittlingerova, Zdena; Vlk, Kvetoslav; et al.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING  Volume: 47   Issue: 8   Pages: 1152-1165   Published: 2012

SIGNIFICANCE OF SURFACE WATER CONTAMINATION WITH PCE FOR FISH TISSUE PCE CONTENT

By: Petruzelkova, Anna; Machackova, Jirina; Wittlingerova, Zdenka; et al.

Book Group Author(s): SGEM

Conference: 12h International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM) Location: Albena, BULGARIA Date: JUN 17-23, 2012 

Další výzkumné výsledky (patenty, ověřené technologie a metodiky)

Macháčková J., Petruželková A.,  Cidlinová A., Holoubek I., Kohout P., Wittlingerová Z., Zimová M., Matějů L., Stavělová M. et al.: Ověřená metodika - Metodika pro monitoring a hodnocení rizik kontaminace životního prostředí chloroeteny, EPS biotechnology, ČZU, SZÚ, 2019

 

Procházka M., Kvapil P., Macháčková J., Šuráňová R., Parma P.: Ověřená technologie - Postup komplexní diagnostiky stavu vrtů, autorství metodiky rozborů pevných vzorků získaných ze stvolu vrtu /chemická, mineralogická a mikrobiologická charakteristika, TUL, Aquatest 2014 

 

MŽP: Metodická příručka pro použití reduktivních technologií in situ 2007, autorství části o biologických metodách 

 

F. Herčík, J. Macháčková: Sanace šestimocného chrómu (CrVI) … průmyslový patent č. 2004-1173, věstník 28-2007 CZ

 

F. Herčík, J. Macháčková: Sanace chlorovaných uhlovodíků reduktivní dehalogenací .. průmyslový patent č. 2002-2028,  věstník 11 - 2006 CZ

Vedle článků v impaktovanýcah časopisech jsem v letech 1997 - 2019 publikovala a přednesla zhruba 80 příspěvků na národních a mezinárodních oborových konferencích v Evropě a USA.

Impaktované články a další publikace jsou v plných textových verzích dostupné na mém profilu na ResearchGate zde.

60711178_815345458835699_648700105062350
IMG_6718.JPG
IMG_6772.JPG

Pracovní praxe v přírodovědné oblasti

 

2018 - 

OSVČ

nezávislá odbornice v oblasti sanační geologie, hydrogeologie a ochrany životního prostředí

 

2016 - 2019

EPS biotechnology s.r.o.

Projektová manažerka a řešitelka výzkumu a vývoje

plánování, projektování, řízení a vyhodnocování projektů výzkumu a vývoje v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v oblasti průzkumu znečištění a dekontaminace horninového prostředí a podzemní vody

2013 - 2016

Technická univerzita v Liberci

Senior researcher v oddělení nanomateriálů v přírodních vědách

vedení a spolupráce na realizaci výzkumných projektů v oblasti sanační geologie, hydrogeologie a ochrany životního prostředí

1996- 2014

KAP s.r.o., Praha, od 2005 přejmenováno na Earth Tech CZ s.r.o, Praha, od 2010 na AECOM CZ s.r.o.  středisko Liberec

Odpovědná řešitelka a environmentální specialistka

Hlavní náplní práce bylo zpracování průzkumů, hodnocení a analýz rizik kontaminace horninového prostředí z tzv. starých ekologických zátěží a projektování a realizace sanací antropogenního znečištění horninového prostředí. Od roku 2005 zástupce společnosti v mezinárodních vědeckých výzkumných projektech. Od dubna 2006 do června 2009 práce na pozici vedoucí regionálního střediska společnosti, od září 2011 návrat z MD na pozici odpovědné řešitelky.

1995 -1996  

REO - RWE Entsorgung s. r. o., Praha, holdingová společnost, zabývající se nakládáním s odpady

Odborná asistentka v oddělení nových projektů

Náplní práce byly pilotní projekty sběru a recyklace PET láhví, elektronického šrotu a tonerových kazet.

 

1993-1995

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Praha 6                 

laborantka v radiochemické laboratoři v rámci diplomové práce

Téma diplomové práce byl monitoring radioaktivního Sr-90 v ekosystému Orlické nádrže v důsledku havárie JE v Černobylu - ověření pozadí před spuštěním JETE. 

bottom of page