top of page

SANAČNÍ GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE

VODA SKRYTÁ POD POVRCHEM

SLUŽBY

  • vyhodnocení pozemku z hlediska možnosti vybudování vodního zdroje podzemní vody - vrtané studny

  • konzultace a nalezení řešení u vyschlé studny či při nedostatečné jakosti vody ve studni

  • zpracování hydrogeologického posouzení pozemku pro stavbu nového vodního zdroje 

  • zpracování projektu, dozorování realizace a vyhodnocení kvality a funkčnosti průzkumného hydrogeologického vrtu pro studnu

  • posouzení pozemku z hlediska možné kontaminace horninového prostředí 

  • zpracování projektu průzkumu kontaminace horninového prostředí, provedení průzkumu a jeho vyhodnocení

  • zpracování projektů sanace horninového prostředí, řízení  sanace a vyhodnocení

  • odborný dozor (supervize) nad prováděním geologických prací

  • odborný dozor nad prováděním vrtných prací

PROJEKTY

Doprůzkum a sanace znečištění zemin a podzemních vod chloroetheny, těžkými kovy a ropnými látkami v areálu Monroe Czechia s.r.o. v Hodkovicích nad Mohelkou 

Sanace znečištění zemin a podzemních vod leteckým petrolejem v lokalitě Hradčany u Mimoně  

Doprůzkum a sanace znečištění zemin a podzemních vod chloroetheny, těžkými kovy a ropnými látkami v areálu TRW Lucas Autobrzdy s.r.o. 

Průzkum a sanace kontaminace podzemní vody perchloretylenem a jeho degradačními produkty v na lokalitě SAP Mimoň 

REGENERACE - vývoj nástrojů pro vyhodnocení stavu a následnou regeneraci jímacích objektů podzemní vody zejména pro vodárenské účely

BIOTOOL - biologické nástroje pro výzkum stavu a predikci vývoje kontaminovaných lokalit

D5A83DF7-3994-44F4-B5E8-E1FF3F4E3FF4.hei
23845A04-437F-4FBF-B689-8F67C38F5C9F.hei

Motto

 

Nemusíte ztraceni bloudit na moři - následujte maják!

 

Téměř čtvrtstoletí práce v oboru sanační geologie spojené s péčí o kontaminovanou podzemní vodu mi poskytlo porozumění věcem nacházejícím se pod povrchem i rozsáhlou praxi v čelení nástrahám tam skrytým.

 

Ale protože kontaminace v horninovém prostředí ubývalo a i veřejný zájem  o čistotu podzemní vody klesal, opustila jsem jistotu zaměstnání a velkých projektů a přešla na volnou nohu. Vedle sanační geologie jsem se intenzivněji začala se věnovat problematice hydrogeologické, zejména pak zkapacitňování stávajících a budování nových vodních zdrojů pro individuální zásobování.

A nestačím se divit. Při hloubení studen byli kvalifikovaní odborníci - geologové - odsunuti do pozice pisatelů slohových cvičení pro projekty stavařů a vrtných firem. Stavaři mají tendenci budovat vrty bez respektu k oborovým geologickým požadavkům na objekty pro jímání podzemní vody. Z takovýchto ošizených vrtů pak následně teče ne voda, ale podivná směs použitelná možná jako brusná pasta, nikoliv však jako pitná a užitková voda. Nicméně se tváří, že je vše v pořádku, někdy dokonce nabízí nákladné dočišťování vody.

Tito dodavatelé však především poškozují dobré jméno poctivých geologů a vrtných firem - protože ve většině podloží lze vybudovat vrt, ze kterého proudí voda bez příměsi kalu a písku. Ale je důležité vědět jak. V některých typech podloží - např. žulách - lajdácká vrtná práce ještě projde. Některá podloží - například narušené pískovce - ale žádnou chybu a ošizení technických postupů neodpustí.

Většina lidí buduje vrt jedenkrát za život a o úskalích hloubení vrtaných studen ví jen málo. Jsou pak pro některé méně etické vrtné firmy nikoliv respektovaným klientem, ale kafkou určenou k oškubání. V nejhorším případě může taková situace skončit i spoustou proinvestovaných peněz, domem bez vody a soudním sporem.

Za svou pracovní kariéru jsem se setkala se spoustou vrtařských kulišáren a vrtařské latiny - ale také - a bylo jí mnohem víc - i s kvalitně odvedenou vrtařskou prací podle pokynů geologů. Nikoliv naopak, jak je dnes zvykem. Kdy to, jak má vypadat vrt, určuje vrtná firma a nikoliv k tomu kvalifikovaný odborník s erudicí. Vrtná firma je motivována především vidinou peněz za odvrtanou metráž co nejlevnější, pro lokalitu však někdy i nevhodnou technologií.

Takže, pokud se chystáte vrtat vrt, pro jeho budování je vhodné si vedle vrtné firmy najmout i kvalifikovaného nezávislého odborníka - geologa. Nejen pro sepsání slohového cvičení do projektu studny, ale především pro poradenství s výběrem dodavatele, dozorování a vyhodnocení vrtných prací. 

Maják u oceánu
Contact
bottom of page